Gratis “You and your inner cirkel”

GRATIS smaksprøve

Er du omgitt av mennesker som tapper deg for energi eller som trenger konstant oppmuntring?

Viste du at det finnes 3 stadier i vår utvikling av hvordan vi tenker og det er avgjørende for hvordan vi er?
BARN, VOKSEN og MODENT tankesett.

Jente, Farge, Svart Og Hvitt, Brush, Rainbow, Modell

«Barne- tankesett» er en «voksen» som tenker som et barn.
kan være det mest utfordrende å være sammen med både i kjærlighetslivet, jobben og i andre relasjoner.

Du kan gjenkjenner de ved at de kan være de personen rundt deg som ofte trenger mye oppmuntring og støtte. Meg-fokuserte personer, se meg, hør meg, le av meg, se hvor flink jeg er, og bruker tid på å baksnakke andre, er i offerrollen og er lite bevist på å ta ansvar for seg selv. De har mye selvmotsigelser i seg. Lite selvinnsikt.
«Blame the world» mentalitet.

«Voksent tankesett»
Er den som gir og hjelper andre, motiverer og lytter, tara ansvar, har empati og forståelse. Har forventninger til sine relasjoner. Blir fortsatt fort skuffet over andre.

Baksiden er at de gir for mye tid og hjelp til «Barnet» og bruker først tid på hva den andre trenger og har lite tid til seg selv.

Modent tankesett er de åpne, empatiske som lytter, er diplomatiske og ser flere sider av en sak. De er mindre opptatt av regler. De er der for å støtte, motivere og gleder seg over livet og det som de opplever. De setter kjærlige grenser og har godt med selvinnsikt. De tør å se på sine egne handlinger og har lett for å gi tilgivelse og be om unnskyldning. De er ydmyke og sterke.

Maling, Makeup, Jente, Kosmetikk, Farge

Dine kollegaer, kunder, ansatte og studenter, familie og venner er alle i forskjellige utviklingsstadier og det er du også, så når du omrokerer disse, så kan du oppnå en formidabel endring av din tiltrekning og energi. 

Fordelen med å gjenkjenne disse 3 tankesettene
Fordel nr. 1: er at du å se hvilket nivå av TANKESETT OG utvikling folkene rundt deg er i.

Fordel nr. 2: er at du lettere kan se når og hvordan du kan styre unna de som tapper deg for energi.

Fordel nr. 3: er at du slutter å sabotere for deg selv.

Super-Fordelen er at du oppgraderer deg selv kommer i flytsone som igjen gjør at du tiltrekker deg personer som påvirker deg positivt, gir deg energi og visa versa.

Maling, Makeup, Jente, Kosmetikk, Farge

«You and your inner circel» er designet for å hjelpe deg med å bevege deg fremover med suksess i alle aspekter av livet ditt ved å sette inn de riktige menneskene rundt deg.

På det fysiske kurset vil du ta en test for å se hvilken mental utvikling du selv er i, og hvor du selv sitter fast. For så å oppgradere deg selv til ønsket tankesett.

Dere øver 2 og 2 og transformere underbevissthetens begrensninger til muligheter.

Integritet: Du oppnår mer integritet i deg selv, og får mer tydelighet på dine valg, avgjørelser og mye mer.

Utvid dine gode relasjoner og tiltrekk til deg nåværende eller nye menneskene som du kan stole på, og som gir deg masse ny energi og inspirasjon.

Veggkunst, Spray, Graffiti, Kvinne

Ulemper som hindrer deg i din egen utvikling:

I et forhold kan du kanskje være den som gir mye av deg selv og får lite tilbake fordi du mangler kunnskap om å motta kjærlighet? Du er en giver.

Utfordringer: Du drømmer om å få businessen til å voksen men det kommer stadig nye utfordringer med venner eller familie som trenger deg så du selv blir satt på vent. Du gir og du gir og tror det skal være sånn. Terapeuter og healere møter ofte disse utfordringene fordi de tenker ofte først på andre og så seg selv. Det er en av de dyptliggende grunnen til at du sjelden ser en god økonomisk suksess hos terapeuter og healere.
I kurset vil du kunne møte begrensede trossystemer som endrer på ditt energiforbruk.

Utvid dine relasjoner: Ved å se hvor du kan utvide dine relasjoner, kan du tiltrekker deg de som har positiv innflytelse på deg og du dem.
Det vil gjøre formidabel endring i din energi og i dine resultater. Ved å se på deg selv, se på andre om hvordan tankesett du har rundt deg, vil du fort legge merke til sider i deg selv hvor du misbruker din energi og mister din integritet.

Ved enkle justeringer og endringer av trossystemene som begrenser deg, vil du få mer oversikt over hvordan du kan få gode resultater om det er i kjærlighetslivet, relasjoner, jobb eller i din egen business. Du vil seg deg selv i et nytt lys. 

Abstrakt, Art, Bakgrunn, Maling, Tekstur

GRATIS smaksprøve

Disse 3 sirklene er laget enkelt for at du skal få en oversikt over hvem i dine relasjoner som du bruker tid med og som påvirker ditt liv.
Klar for kosestund med deg selv?
Finn frem noe godt å drikke, penn og papir.

1) Innerste sirkel:
Tegn en sirkel og i denne sirkelen setter du deg selv, skriv navnet ditt. Inn i denne sirkelen putter du også alle de som du virkelig kan stole på, de som er der for deg hvis du skulle trenge hjelp. Dette gjøres for at du skal få de riktige menneskene rundt deg, og for at du skal få mer integritet i deg selv, og mer energi til lykkes der du vil. Hvem er i din indre sirkel? Hvem kan du stole på?

2) Midterste sirkel: Lag en sirkel utenfor deg selv, der putter du dine relasjoner som du bruker mye tid sammen med, alt fra familie, kollegaer og venner.

3) Den ytterste sirkelen: Her setter du inn de menneskene som du sporadisk kan omgi deg med.

Nå når du har satt inn disse menneskene i din sirkel, så kan du se på om det er noen som kan bli flyttet litt på ved å omrokere personene i de 3 sirklene?
Sett en pil fra navnet og inn eller ut av sirklene. Noen personer i den midterste sirkelen skal muligens inn til din innerste sirkel og noen skal ut i den ytterste sirkelen.
Noen fra den ytterste sirkelen skal muligens inn i den midterste eller den innerste.
Her vil du allerede se om det er personer du bruker for mye tid på og andre du bruker mindre tid på som du kunne ha brukt mer tid på.

Noen av dine relasjoner har tankesett som tilhører et barn, voksen eller modent.

Hvilken av disse tankesettene tiltrekker du deg?
Still deg selv Hva, hvem, hvordan, hvorfor og når? For å gå dypere inn i hva det er som gjør at du hjelper den voksne som har tankesett som et barn? Et gammelt mønster?
Hva skjer med deg og din energi når du bruker mye tid på barn-voksen og modent tankesett?
Er det noen av de som du har i din sirkel du nå kan omrokere?

Håper smaksprøven ga deg mer innsikt?
Er du klar for å lære enda mer, gå dypere inn i forståelsen?

Bestill en privat ThetaHealing® time nå.

Kom og lær mer ThetaHealing® «You and your inner circel».

Dette seminaret vil være en forutsetning for DNA 4.
Forutsetninger: Grunnleggende kurs: Basic DNA, Advanced DNA og Dig Deeper