Hva er ThetaHealing

Ved bevisst bruk av thetaens hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.

HVA ER THETAHEALING?
ThetaHealing skiller seg ut ifra tradisjonell healing og coaching.
Det er ingen religion men en dyptgående intuitiv og livsveiledende coachende teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap som kan skape endringer mentalt og fysisk.

Intuitiv coaching tar utgangspunkt i å frigjøre selvpålagte begrensninger og at de blir bevisst sin livsoppgave og naturlige ressurser. De oppnår større evne til å ta ut sitt fulle potensiale, og ser i større grad på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon.

ThetaHealing er nå utbrett i 52 land og har gode resultater på millioner av mennesker som benytter seg av teknikken for sin egen del eller som jobber som ThetaHealer/coach.

De som har vært hos en ThetaHealer opplever ofte at healeren skanner kroppen intuitivt og får frem følelser som ligger i det mentale eller i den fysiske plagen og finner metafysisk årsakssammenheng og forløser vonde minner.

-Theta= er søvnens hjernefrekvens og Healing = helhet. Ved bevisst bruk av Theta vil du kunne «hente ut» informasjon.   ThetaHealing har fokus er kropp sinn og ånd i balanse. En ThetaHealer hjelper deg med både fysiske og mentale plager og ønske om bedre livskvalitet og suksess.

Hva er theta?
utnytt hjernebølgene
Sinnet har fem forskjellige hjernebølger som er i kontinuerlig bevegelse: Alfa, beta, gamma, delta og theta. Alt vi gjør og alt vi sier, reguleres av frekvensen i disse hjernebølgene. Thetabølgene styrer den delen av sinnet som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, en svært avslappet tilstand som også brukes i hypnose. Når sinnet befinner seg i thetatilstand, senkes hjernebølgene til en frekvens på fire til sju svingninger per sekund, en tilstand for eksempel vismenn hensetter seg i for å få tilgang til den absolutte RO OG VISDOM. Thetabølgene rommer minner og fornemmelser. De styrer også holdninger, trossystemer og atferd, og de lar seg påvirke og forandre.

– Er dette er en form for selvutvikling?
ThetaHealing (Intuitiv coaching) er absolutt en form for selvutvikling.  En ThetaHealer hjelper med bevisstgjøring, handlingsmønstre, tankemønstre og mye mer.

-Ved bevisst bruk av theta hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.
TheaHealing kan benyttes i alle faser av livet, og mennesker som søker ThetaHealing-kurs eller behandling er i alle aldre og av begge kjønn. Det som kjennetegner dem er at de ønsker å sette sine livsmål i en større sammenheng og ønsker økt bevissthet rundt sin spirituelle del. De vet at det finnes noe mer mellom himmel og jord, de tror på en kraft utenfor seg selv og etter egne selvopplevde opplevelser søker de ThetaHealingkurs for og videreutvikle sine evner.

 -Hvordan blir man en ThetaHealer som arbeider med intuitiv coaching?
-For å bli en ThetaHealer trenger du ingen forkunnskaper, kommer du på kurs vil du lære mentale teknikker samt at du vil lære å «hente informasjon» ved  og aktiv bruke theta. Ved bruk av denne hjernefrekvensen har du tilgang til den skapende kraften som kan gi deg svar som ligger skjult for deg til daglig.

-Selvhjelp:
Basic DNA Grunnkurs og Advanced videregående kurs passer for deg som vil bruke det som selvhjelpmetoder til bruk på dyr, venner og familie.

påmelding finner du her…

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Ønsket Kurs

  • Uttalelsene i dette nettstedet og klassen er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge sykdom. Denne informasjonen er gitt for pedagogiske formål. På ingen måte bør informasjonen på dette nettstedet anses som en erstatning for kompetent medisinsk behandling av din lege eller annet helsepersonell.

   

   

   

   

   

  Leave a Reply