Thetateknikken

ThetaHealing teknikken er vinduet mellom den bevisste og den underbevisste verden og ble opprettet av Vianna Stibal og som er lett å lære og bruke. Alle kan lære teknikken og lage umiddelbar endringer i sine liv.

ThetaHealing utnytter Thetahjernebølger for å skape positiv forandring. Ved å lære hvordan du bruker Thetahjernebølger som en enkel teknikk, kan du hente inn i en høyere universell intelligens som Vianna kaller “Skaperen av alt som er ‘
Ved å koble deg med den høyere intelligens, er du i stand til å omskape forandring på et underbevisst nivå i deg selv og andre mennesker, for så å få positiv endring på begrensninger av tro og følelser.

https://www.facebook.com/ThetaHealingNorge/videos/280327416170136/

Bruken av muskeltesting tillater deg selv og andre til å teste for de negative oppfatninger som er holdt i det underbevisste. Når du endrer en negativ tro eller tanke til en positiv tro eller tanke, kan du muskelteste med en gang og se hvordan dine overbevisninger har vært endret fra negativ til positiv.
ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene  gamma, beta, alfa, theta, og delta.

“Jeg tror jeg alltid vil ha en gjeld» til…..
“Jeg tror jeg har en overflod av penger”
Eller
“Jeg tror jeg vil miste jobben min”
Til “Jeg tror min jobb er sikker”
Eller
« føler og tror at jeg ikke kan klare ………..»
Til «jeg tror og føler at jeg kan klare…..»

Theta Healing teknikk er beskrevet og forklart i Vianna sin bok Theta Healing der hun også guider deg gjennom teknikken og i hennes Manifesting CD.

ThetaHealing gir deg et verktøy for å slippe gamle mønstre, og få nye positive følelser og tanker som skaper harmoni og balanse. Ved disse forandringene kan det også gi sterk forbedring i fysiske plager, da vi tenker at  følelser setter seg i kroppens celler.
Eks: ryggplager kan være årsaken til gamle bekymringer. Vi jobber da med disse bekymringene som vi har kommet frem til under en samtale og informasjon som vi har fått i en Thetatilstand. Vi forandrer da de tankene som ligger til grunn for bekymring over til noe positivt. Ryggplagene kan da forbedre seg raskt.

Det er 5 kjente hjernebølger som er vitenskapelig bevist.

Electroencephalogram (EEG) en metode for å plassere sensorer på hodebunnen som brukes av forskere til å måle hjernebølger.

Gamma hjerne bølger: 40 + Hz

Fungere som en bindende mekanisme mellom alle deler av hjernen og bidrar til å forbedre hukommelse og persepsjon. Økter nivåer av mentale evner, super læring, hyper årvåkenhet, persepsjon, høyt nivå informasjonsbehandling og bevisst forhold til virkeligheten er forbundet med denne frekvensen.

Beta hjernebølger: 14-40 Hz
Skaper rask tenkning og mental bearbeiding i vår vanlige våkne bevissthet. De fleste former for logisk tenkning, problemløsning og handling er oppnådd med denne frekvensen. Når en person fungerer i beta, er de i stand til å tenke raskere og generere nye ideer raskere.

Alfa hjernen bølger: 8-14 Hz
Denne frekvensen er området for avslapning og meditasjon. Alfa er oppnådd under meditasjon og tallrike energihealing teknikker for å skape en dypere tilstand av avslapning og velvære. Kreativitet og læring er lett tilgjengelig og behandles i denne tilstanden.

Theta hjernebølger: 4-8 Hz
I denne frekvensen opplever sinnet følelsen av lykke, lykke og medfølelse og du er i stand til økt læring, healing, og vekst.
Dette er vinduet mellom det bevisste og det underbevisste verden. Ved å gå til denne frekvensen kan vi påvirke den dominerende ubevisste delen av oss som er normalt utilgjengelig for vårt bevisste sinn, og som kan bedre og forandre endringer i dine tanker og følelser.

Delta hjernebølger: 0-4 Hz
Denne frekvensen er den tregeste av alle hjernebølger og er assosiert med dyp søvn. Personer med en økt følelse av intuisjon eller psykiske evner er i stand til å få bevisst tilgang til denne hjernebølgen.

Hvordan gjelder dette for Theta Healing?
Bruk av Theta Healing teknikk lar deg utnytte alle hjernebølger til å oppnå positive resultater i livet ditt. Ved bevisst (Beta) tilgang til det underbevisste (Theta) kan du bruke super læring (Gamma) til å skrive om negative eller begrense programmer i din underbevissthet (Theta) og la dem flyte inn i(Alfa) og være til stede i bevisstheten ( Beta) for å løse de utfordringene eller blokkeringer du for tiden opplever i livet ditt.
Beta – Theta – Gamma – Theta – Alfa – Beta

ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene.

Hva gjør den?
Theta hjernen bølgen er en frekvens som gjør at bevisste sinnet å koble til ditt underbevisste sinn hvor dine erfaringer, langsiktige minner, naturlige kreativitet, sterke følelser, åndelig tilkoblinger, og inspirasjon er lagret.

Hvorfor er dette viktig?
Vårt bevisste sinn fungerer ofte som en barriere som hindrer oss i å manipulere eller endre våre inngrodde tankemønstre i underbevisstheten. Denne barrieren kan også gjøre det svært vanskelig for oss å endre våre følelsesmessige tilstand, tankemønstre, begrensende tro og holdninger. Theta hjernebølger gir oss umiddelbar tilgang til vår underbevisste sinn som gjør oss i stand til å bevisst påvirke og kontrollere den.

Hvordan kan det være en fordel for meg?
Vår underbevisste sinn godtar alle affirmasjoner, besvergelser eller påstander som du mater den med umiddelbart. Vårt ubevisste sinn godtar også umiddelbart forandringer i våre tankemønstre hvis du ønsker og tillater det. Av denne grunn er det lett i Thetatilstanden å slippe negative følelser eller tankemønstre og erstatte positive tanker og følelser til ditt “underbevisste”. Det er derfor tilgang til underbevisstheten via Theta Healing kan ha en kraftig effekt på en person. Theta Healing er vellykket fordi det gir deg mulighet til å passere gjennom det bevisste sinnet og legge noen ønskelig affirmasjoner, uttalelser og livssyn direkte inn i ditt underbevisste sinn.

Hvordan kan Theta  hjerne bølger kan forbedre livet ditt:
Underbevisst forbindelse
Mulighet til å programmere underbevisstheten
Helbredelse av kropp og sinn
Forsterke immunsystemet
Øker den åndelige forbindelsen
Avansert intuisjon
Øker synske evner
Øker nivåer av kreativitet
Evne til hyper-fokus
Avansert problemløsning ferdigheter
Økt langsiktig minne
Øker læringsevnen
Dypere nivåer av velvære
Senker angst, stress og nevrose
Oppleve Ah-ha øyeblikk:
Theta hjerne bølger er knyttet til kreativitet, uendelig data, og inspirasjon av det underbevisste. Du kan få opplevelser av Ah-Ha øyeblikkene som oppstår i denne hjernebølgen.

De fleste (om ikke alle) store gjennombrudd, suksesser og / eller oppfinnelser har vært et resultat av intuitiv veiledning gjennom mentale bilder, drømmer som de fikk da deres hjerne”var i thetahjernebølgen og hadde en form for tilgang til sin egen underbevissthet.
Forskere har også oppdaget at følelser for “lykksalighet” og dyp indre fred, bare føltes da theta jernebølger er dominerende på EEG. Det har også blitt skrevet av forskere at det er theta hjerne bølger som tillater individer å oppleve deres “sterkeste åndelige forbindelsen.”

ThetaHealing teknikken er enkle og berikende verktøy til bruk i ditt eget liv som kan gi deg: Umiddelbar fysisk og emosjonell forbedring med Thetateknikker . Manifestering av tankens kraft. Indre ro og personlig vekst. Bedre helse og mindre smerter. Mer overskudd, livsglede og bedre selvfølelse.

Du tar bedre valg og beslutninger. Du kan forandre, trekke ut og erstatte emosjonelle følelser. Moddelere ditt liv og dine tanker. Manifestere at dine drømmer og ønsker blir virkelighet. Bedre intuisjon og magefølelse ved bruk av ESP Ekstra Sensorisk Persepsjon. Åpne opp for et større potensiale i deg. Du kan ta bort ytre og indre hindringer på vei mot det du ønsker, Få mer målrettet fokus og et fantastisk verktøy til din og andres selvutvikling og helbredelse

Leave a Reply